ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശരണ്യ - അശരണ വനിതകൾക്കുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതി - അപേക്ഷ അതത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്

The Official Website of the Employment Department, Govt. of Kerala

RTI ACT 2005 

Sl No State Public Information Officer Appelate Authority Name of Office Location Contact No.
1 Deputy Director (AE&PH) Joint Director of Employment Directorate of Employment Thiruvananthapuram 0471-2323389
2 Regional Deputy Director of Employment Joint Director of Employment Office of the Regional Deputy Director of Employment Thiruvananthapuram 0471-2570830
3 Regional Deputy Director of Employment Joint Director of Employment Office of the Regional Deputy Director of Employment Ernakulam 0484-2422458
4 Regional Deputy Director of Employment Joint Director of Employment Office of the Regional Deputy Director of Employment Kozhikode 0495-2370179
5 Divisional Employment Officer (P&E) Regional Deputy Director of Employment Professional & Executive Employment Office Thiruvananthapuram 0471-2500756
6 Divisional Employment Officer (P&E) Regional Deputy Director of Employment Regional Professional & Executive Employment Exchange Ernakulam 0484 - 2312944
7 Divisional Employment Officer (P&E) Regional Deputy Director of Employment Regional Professional & Executive Employment Exchange Kozhikkode 0495 -2731405
8 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH Thiruvananthapuram 0471-2462654
9 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH    Neyyattinkara 0471 2220484
10 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH Kollam 0474-2747599
11 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH Kottayam 0481-2304608
12 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH Ernakulam 0484 2421633
13 Sub Regional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Special Employment Exchange for PH Kozhikkode 0495 2373179
14 Divisional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Coaching cum Guidance Centre for SC/ST Ernakulam 0484 -2312944
15 Divisional Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Coaching cum Guidance Centre for SC/ST Kozhikkode 0495-2731405
16 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Thiruvananthapuram 0471-2476713
17 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Kollam 0474- 2746789
18 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Alappuzha 0477-2235622
19 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Pathanamthitta 0468-2222745
20 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Kottayam 0481-2560413
21 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Iddukki 0486-272262
22 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Ernakulam 0484 - 2422458
23 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Thrissur 0487-2331016
24 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Palakkad 0491-2505204
25 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Malappuram 0483 2734904
26 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Kozhikkode 0495-2370179
27 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Wayanad    0493 6202534
28 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Kannur 0497-2700831
29 District Employment Officer Regional Deputy Director of Employment District Employment Exchange Kasargod 0499 -4255582
30 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Thiruvananthapuram Rural Employment Exchange Kazhakkoottam 0471 2413535
31 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Attingal 0470--2622237
32 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Nedumangad 0472- 2804333
33 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Neyyattinkara 0471-2222548
34 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kattakkada 0471 2295030
35 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kilimanoor 0470 2671805
36 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Punalur 0475 2221266
37 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kadakkal 0474 2425958
38 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Karunagappally 0476 2620499
39 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kottarakkara 0474-2457212
40 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kunnathur 0476 2834230
41 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Paravur 0474 2515060
42 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kundara 0474 2523313
43 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kayamkulam 0479- 2442502
44 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Cherthala        0478-2813038
45 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Mavelikkara        0479 2344301
46 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kuttanad 0477 2704343
47 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Chengannoor 0479 2450272
48 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thiruvalla 0469 2600843
49 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Adoor 0473 4224810
50 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Ranni 0473 5224388
51 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Mallappally 0469 2785434
52 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Pala 0482 2200138
53 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kanjirappally 0482 8203403
54 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Changanasserry 0481 2422173
55 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Vaikkom 0482-9223999
56 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thodupuzha 0486 2222172
57 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Devikulam 0486 4224114
58 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Peerumedu 0486 9233730
59 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Aluva 0484- 2631240
60 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Muvattupuzha 0485- 2833190
61 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange North Paravur 0484 2440066
62 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kochi 0484- 2502453
63 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kunnathunadu 0484- 2594623
64 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kothamangalam 0485- 2826265
65 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thrippoonithura      0484 -2785859
66 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Irinjalakuda 0480-2821652
67 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Chalakkudy 0480-2706187
68 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kodungallur 0480 2808060
69 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Chavakkad 0487 2508979
70 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thalappally 0488 4235660
71 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Shornur 0466 2224333
72 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Chittur 0492 3224297
73 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Alathur 0492 2222309
74 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Mannarkkad 0492 4222508
75 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Tirur 0494 2422826
76 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Ponnani 0494 2664506
77 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Perinthalmanna 0493 3220185
78 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Nilambur 0493 1222990
79 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Tirurangadi 0494 2464848
80 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Kuttippuram 0494 2607333
81 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Vadakara 0496-2523039
82 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Koyilandy 0496 2630588
83 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Balussery 0496 2640170
84 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thamarassery 0495-2225995
85 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Sulthan Bathery 0493-6221149
86 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Mananthavady 0493 5246222
87 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thalassery 0490- 2327923
88 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Thaliparamba 0460 -2209400
89 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Mattannur 0490 -2474700
90 Employment Officer Regional Deputy Director of Employment Town Employment Exchange Hosdurg 0467- 2209068
91 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Thiruvananthapuram 0471-2304577
92 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Kottayam 0481-2731025
93 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Kochi 0484-2576756
94 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Kalady 0484 2464498
95 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Mannuthy 0487 2371579
96 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Kozhikkode 0494 2405540
97 Deputy Chief Regional Deputy Director of Employment University Employment Information & Guidance Bureau Kannur 0490-2348066
 
back
Gallery
Citizen Call Centre
Who is Online
We have 30 guests online
System Support
LoginContent Owned,Maintained and Updated by : National Employment Service , Kerala
Software Developed and Designed by : National Informatics Centre.
Hosting and Networking by : NIC,State Data Centre
Best Viewed in 1152 X 864 pixels

.